Sąd Rejonowy w Wadowicach
bip.gov.pl
Jesteś tutaj:
Aktualności
Odnowienie wsparcia technicznego, gwarancji producenta oraz subskrypcji dla posiadanych urządzeń i licencji Fortinet 2018-10-10

Odnowienie wsparcia technicznego, gwarancji producenta oraz subskrypcji dla posiadanych urządzeń i licencji Fortinet
 

Postępowanie niniejsze o nr SG 26 – 96/2018 prowadzone jest w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.), to jest poniżej wartości 30.000 euro.

Termin składania ofert upływa dnia 17 października 2018 roku o godzinie 13:00.
 


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. SG.26-96.18.zaprosz do złoż.oferty.wsparcie.techniczne.fortigate SG.26-96.18.zaprosz do złoż.oferty.wsparcie.techniczne.fortigate.pdf 2515462 bajtów 5
2. Zal.nr1,SG.26-96.2018.formularz.ofertowy Zal.nr1,SG.26-96.2018.formularz.ofertowy[1].doc 52224 bajtów 4
3. Zal.nr2,SG.26-96.2018.wzór.umowy Zal.nr2,SG.26-96.2018.wzór.umowy[1].pdf 300982 bajtów 2

Usługa pogwarancyjnego wsparcia technicznego dla macierzy dyskowej IBM Storwize V3700 wraz z dodatkowym wyposażeniem 2018-09-19
 
Usługa pogwarancyjnego wsparcia technicznego
dla macierzy dyskowej IBM Storwize V3700
wraz z dodatkowym wyposażeniem

Postępowanie niniejsze o nr SG 26 – 97/2018 prowadzone jest w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.), to jest poniżej wartości 30.000 euro.

Termin składania ofert upływa dnia 25 września 2018 roku o godzinie 15:30.
 

 

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. SG.26-97.18.zaprosz.do.złoż.oferty.wsparcie.techniczne.macierz SG.26-97.18.zaprosz.do.złoż.oferty.wsparcie.techniczne.macierz[1].pdf 2540056 bajtów 21
2. SG.26-97.18.zaprosz.do.złoż.oferty.wsparcie.techniczne.macierz.po.zmianie SG.26-97.18.zaprosz.do.złoż.oferty.wsparcie.techniczne.macierz.po.zmianie%20[1].pdf 2628006 bajtów 32
3. SG.26.97.18.Zestawienie.ofert SG.26.97.18.zestawienie.ofert[1].pdf 233150 bajtów 9
4. SG 26 - 97.2018 Odpowiedzi nr 1 na pytania SG.26.97.2018.Odpowiedź.nr1[1].pdf 237750 bajtów 12
5. Zal.nr1,SG.26-97.2018.formularz.ofertowy Zal.nr1,SG.26-97.2018.formularz.ofertowy[1].doc 60416 bajtów 8
6. Zal.nr1,SG.26-97.2018.formularz.ofertowy.po.zmianie Zal.nr1,SG.26-97.2018.formularz.ofertowy.po.zmianie[1].doc 62976 bajtów 24
7. Zal.nr2,SG.26-97.2018.wzór.umowy Zal.nr2,SG.26-97.2018.wzór.umowy[1].pdf 302581 bajtów 10
8. Zal.nr2,SG.26-97.2018.wzór.umowy.po.zmianie Zal.nr2,SG.26-97.2018.wzór.umowy.po.zmianie[1].pdf 305429 bajtów 20

Jednorazowa dostawa materiałów ewidencyjnych w postaci potwierdzeń odbioru, okładek na akta oraz innych materiałów ewidencyjnych 2018-09-04


Jednorazowa dostawa materiałów ewidencyjnych w postaci potwierdzeń odbioru, okładek na akta oraz innych materiałów ewidencyjnych    

Postępowanie prowadzone jest w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.), tj. poniżej wartości 30.000 euro.  

 
Termin składania ofert: 12 września 2018 roku


Zawiadomienie o wyniku postępowania
 


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. SG.26.92.2018. zal. nr 1 - formularz ofertowy SG.26.92.2018. zal. nr 1 - formularz ofertowy.xlsx 14317 bajtów 10
2. SG.26.92.2018. zal. nr 2 - wzór okładki cywilnej SG.26.92.2018. zal. nr 2 - wzór okładki cywilnej.jpg 138647 bajtów 6
3. SG.26.92.2018. zal. nr 3 - wzór umowy SG.26.92.2018. zal. nr 3 - wzór umowy.pdf 228555 bajtów 3
4. SG.26.92.2018 - zaproszenie do złożenia oferty SG.26.92.2018.zaproszenie.do.zloz.oferty.pdf 1833940 bajtów 8

Remont gzymsu podokapowego wraz z orynnowaniem, remont cokołu kamiennego i wybranych elementów tynkowych w budynku Sądu Rejonowego w Wadowicach - postępowanie SG 26 - 70/2018 2018-06-22

Remont gzymsu podokapowego wraz z orynnowaniem,
remont cokołu kamiennego i wybranych elementów tynkowych
w budynku Sądu Rejonowego w Wadowicach


Postępowanie nr SG 26 - 70/2018 prowadzone jest w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.), to jest poniżej wartości 30.000 euro.

Termin składania ofert: 4 lipca 2018 roku godzina 14.45


 

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. SG.26.70.18.zaprosz.do.zloz.oferty.remont.elewacji SG.26.70.18.zaprosz.do.zloz.oferty.remont.elewacji.pdf 6189962 bajtów 22
2. Zal.nr.1,SG.26-70.2018.formularz.ofertowy Zal.nr.1,SG.26-70.2018.formularz.ofertowy.doc 58880 bajtów 10
3. Zał.nr.2.do.umowy-wykaz.osob Zał.nr.2.do.umowy-wykaz.osob.docx 18677 bajtów 5
4. Zał.nr.2,SG.26.70.2018-przedmiar.robot Zał.nr.2,SG.26.70.2018-przedmiar.robot.pdf 116041 bajtów 14
5. Zał.nr.3.do.umowy-wzór.ośw.podwykonawcy Zał.nr.3.do.umowy-wzór.ośw.podwykonawcy.doc 29696 bajtów 6
6. Zal.nr.3,SG.26-70.2018.dokum.techniczna Zal.nr.3,SG.26-70.2018.dokum.techniczna.zip 33157177 bajtów 7
7. Zal.nr.4,SG.26-70.2018.wykaz.osób.do.wyk.zam Zal.nr.4,SG.26-70.2018.wykaz.osób.do.wyk.zam.doc 48640 bajtów 8
8. Zal.nr.5,SG.26-70.2018.wykaz.wykon.robot Zal.nr.5,SG.26-70.2018.wykaz.wykon.robot.doc 37888 bajtów 9
9. Zal.nr.6,SG.26-70.2018.wzór.zobowiazania Zal.nr.6,SG.26-70.2018.wzór.zobowiazania.docx 20994 bajtów 7
10. Zal.nr.7,SG.26-70.2018.podwykonawcy Zal.nr.7,SG.26-70.2018.podwykonawcy.doc 35840 bajtów 6
11. Zal.nr.8,SG.26-70.2018.wzór.umowy Zal.nr.8,SG.26-70.2018.wzór.umowy.pdf 428128 bajtów 8
12. Zawiadomienie o wyniku postępowania - remont elewacji SG.26.70.18.zaw.wynik.postepowania.pdf 340541 bajtów 12

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących oraz kopiujących 2018-04-05
 

Dostawa materiałów eksploatacyjnych
do urządzeń drukujących oraz kopiujących
 
Postępowanie prowadzone jest w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.), tj. poniżej wartości 30.000 euro.

Termin składania ofert: 12 kwietnia 2018 roku godzina 13.00


 

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. SG. 26-25.2018.zapytanie ofertowe dostawa mat. eksploatacyjnych do urzadzeń drukujących SG. 26-25.2018.zapyt.ofert.dostawa.mat.eksploatac.do.urz..druk.pdf 2518731 bajtów 29
2. Załącznik nr 1, SG 26-25.18 - formularz ofertowy Załącznik nr 1, SG 26-25.18 - formularz ofertowy.doc 44032 bajtów 17
3. Załącznik nr 2, SG 26-25.18 - formularz cenowy Załącznik nr 2, SG 26-25.18 - formularz cenowy.xls 45056 bajtów 27
4. Załącznik nr 3, SG 26-25.18 - wzór umowy Załącznik nr 3, SG 26-25.18 - wzór umowy.pdf 232938 bajtów 9
5. Załącznik nr 4, SG 26-25.18 - podwykonawcy Załącznik nr 4, SG 26-25.18 - podwykonawcy.doc 35328 bajtów 7
6. Załącznik nr 5, SG 26-25.18 - Wykaz dostaw Załącznik nr 5, SG 26-25.18 - Wykaz dostaw.doc 38912 bajtów 8
7. Zawiadomienie o wyniku postępowania - dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących SG.26.25.18.zaw.wynik.postepowania.pdf 670639 bajtów 6
8. Zestawienie złożonych ofert SG.26.25.18zestawienie.ofert.pdf 282885 bajtów 17

więcej... 


Jednorazowa dostawa materiałów ewidencyjnych w postaci potwierdzeń odbioru oraz okładek na akta 2018-03-19
Jednorazowa dostawa materiałów ewidencyjnych
w postaci potwierdzeń odbioru oraz  okładek na akta


Postępowanie prowadzone jest w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.), tj. poniżej wartości 30.000 euro.

Termin składania ofert: 23 marca 2018 roku

 


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. SG.26.27.2018.zal.2.wzór.umowy SG.26.27.2018.zal.2.wzór.umowy.pdf 228179 bajtów 4
2. SG.26.27.2018. zal. nr 1 - formularz ofertowy. SG.26.27.2018. zal. nr 1 - formularz ofertowy.xlsx 13229 bajtów 10
3. SG.26.27.2018.zaprosz.do.zloz.oferty SG.26.27.2018.zaprosz.do.zloz.oferty.pdf 884039 bajtów 10
4. Zawiadomienie o wyniku postępowania - jednorazowa dostawa materiałów ewidencyjnych SG.26.27.18.zaw.wynik.postepowania.pdf 445749 bajtów 9

Dostawa szaf metalowych dla Sądu Rejonowego w Wadowicach 2018-02-12
Dostawa szaf metalowych dla Sądu Rejonowego w Wadowicach

Postępowanie prowadzone jest w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.), tj. poniżej wartości 30.000 euro.
 

Termin składania ofert: 19 lutego 2018 roku godzina 12.00 

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. SG.26-9.18.zaprosz do złoż.oferty.szafy.metalowe SG.26-9.18.zaprosz do złoż.oferty.szafy.metalowe.pdf 1411978 bajtów 11
2. Załącznik nr 1, SG 26-9.18 - opis przedmiotu zamowienia Załącznik nr 1, SG 26-9.18 - opis przedmiotu zamowienia.pdf 447905 bajtów 18
3. Załącznik nr 2, SG 26-9.18 - formularz ofertowy Załącznik nr 2, SG 26-9.18 - formularz ofertowy.doc 49152 bajtów 4
4. Załącznik nr 3, SG 26-9.18 - wzór umowy Załącznik nr 3, SG 26-9.18 - wzór umowy.pdf 402481 bajtów 5
5. zał. nr 3 do umowy - protokół. zał. nr 3 do umowy - protokół.docx 14494 bajtów 4
6. Zawiadomienie o wyniku postępowania - dostawa szaf metalowych SG.26.9.18.zaw.wynik.postepowania.pdf 463120 bajtów 5

Sąd Rejonowy w Wadowicachul. Żwirki i Wigury 9, 34-100 Wadowice tel. (33) 875-70-00 email: oa_wadowice@krakow.so.gov.pl
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]